Quy trình canh tác

Điểm khác biệt của Rau Thủy Canh

 

Siêu thị Hoa Ba bán RAU AN TOÀN

 

Các Loại Rau Thủy Canh Tại Siêu Thị Hoa Ba

  • Rau Thơm
  • Rau Muống
  • Rau Cải
  • Rau Cải Ngồng
  • Rau Theo Mua
  • Siêu Thị Hoa Ba cam kết rau tại siêu thị 100% không chất bảo quản, không chất tăng trưởng
  • Rau không biến đổi Gen
  • Rau Không Chất Bảo Quản
  • Rau luôn luôn tươi mới chỉ cần rửa 1 lần nước là ăn