Bia Heniken

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bia Heineken Lager, hoặc đơn giản là Heineken là một loại bia lager nhạt với 5% cồn theo thể tích được công ty sản xuất bia Hà Lan Heineken N.V. sản xuất.

Hiển thị tất cả 2 kết quả