Bia Heniken

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bia Heineken Lager, hoặc đơn giản là Heineken là một loại bia lager nhạt với 5% cồn theo thể tích được công ty sản xuất bia Hà Lan Heineken N.V. sản xuất.

18.000 106.000 
17.000 395.000 
18.000 106.000 
100.000 395.000 

Hiển thị tất cả 6 kết quả